Automatyka i Teleinformatyka

Realizujemy złożone projekty zintegrowanych procesów automatyki jak i sieci teleinformatycznych zakładów przemysłowych. Projektowanie rozdzielni sterowniczych, integracja systemów, wizualizacje SCADA oraz HMI, a także modernizacje parku maszynowego. Budowa sieci teleinformatycznych do obsługi zakładów przemysłowych oraz procesów produkcyjnych. Teleservice parku maszynowego.

Bezpieczeństwo maszyn i BHP

Prowadzimy audyty zgodności parku maszynowego z dyrektywami europejskimi. Wykonujemy oceny ryzyka i plany dostosowania zarówno dla maszyn jak i stanowisk pracy. Projektujemy i realizujemy nadrzędne systemy bezpieczeństwa dla maszyn z dbałością o spełnienie wymaganych kategorii wg norm EN ISO 13849-1 oraz EN 62061.

Badania i rozwój oraz TechArt

Pracujemy nad szeregiem problemów technicznych oraz technologicznych w celu znalezienia jak najefektywniejszego ich rozwiązania.
Projektujemy, testujemy oraz weryfikujemy możliwości nowoczesnych urządzeń oraz maszyn.
Angażujemy się także w działalność kulturalną. Tworzymy interaktywne instalacje dostarczając najnowocześniejszą technologię będącą dopełnieniem artystycznego wyrazu.